ZARZĄDZANIE DRZEWAMI

Wdrażamy systemy zarządzania drzewami. Są to kompleksowe usługi, dzięki którym zarządcy terenów otrzymują specjalistyczne oprogramowanie służące do zarządzania drzewami, w tym zlecania prac, tworzenia planów i kosztorysów, dokumentowania stanu drzew. Nasi klienci bezpłatnie otrzymują dostęp do internetowej bazy danych lub specjalistyczne oprogramowanie w wersji desktopowej. Korzystamy z jednych z najlepszych rozwiązań dostępnych w Europie. Podstawowym elementem systemu jest inspekcja drzew. Jednak kompletna inspekcja zawiera znacznie szerszy zakres, który szczegółowo ocenia stan drzew, identyfikuje zagrożenia oraz wskazuje rozwiązania i metody dla dalszego ich utrzymania. Każde z drzew przez nas oceniane otrzymuje indywidualny znacznik, a dane są zapisywane w dedykowanym programie do zarządzania drzewostanem.

MAPY

INWENTARYZACJA

INSPEKCJA

ZALECENIA

ZDJĘCIA

OPROGRAMOWANIE

W ramach tworzenia systemu zleceniodawca otrzymuje bez dodatkowej opłaty dostęp do dedykowanego oprogramowania. Oferujemy dwa rozwiązania. Jedno w wersji online w oparciu o dostęp przez przeglądarkę. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość upublicznienia wybranych danych o drzewach. Jest to świetne rozwiązanie w komunikacji z mieszkańcami.

Drugie rozwiązanie

wykonujemy kompleksową usługę na którą składa się m.in.:

  • przygotowanie mapy
  • wykonanie inwentaryzacji
  • przeprowadzenie inspekcji
  • wskazanie szczegółowych zaleceń