Pielęgnacja i cięcia drzew

Oferujemy profesjonalną pielęgnację drzew (młodych, dojrzałych i pomnikowych) w oparciu o najnowszą wiedzę dendrologiczną i arborystyczną i wykorzystaniem najlepszych technologie. Prace przy nich wykonujemy z użyciem m.in. linowych technik dostępu, dzięki czemu z łatwością dostajemy się do wszystkich części drzew, znajdujących się nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu (budynki, cmentarze, zabytkowe parki, itp.).

Dla młodych drzew oferowane przez nas zabiegi skupiają się przede wszystkim na cięciach formujących. Podstawowym celem tego typu zabiegów jest uformowanie odpowiedniej korony, tak aby w przyszłości drzewo nie posiadało wad budowy mogących zagrażać otoczeniu. Cięcia formujące eliminują m.in. wielopniowe korony, słabe rozwidlenia, a także zapewniają odpowiednią skrajnię przy drogach, a także ścieżkach pieszych i rowerowych. Stan ten uzyskujemy poprzez systematyczną pielęgnację, w trakcie której usuwamy drobne gałęzie, a rany po nich szybko się goją. Zabiegi te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie i kondycję drzew. Dzięki pielęgnacji drzew młodych unikniemy problemów w przyszłości i zaoszczędzimy na skomplikowanych oraz kosztownych pracach na drzewach dojrzałych.

Pielęgnacja drzew dojrzałych koncentruje się przede wszystkim na cięciach sanitarnych, polegających na usuwaniu chorych i martwych ich części. Usuwaniu podlegają również gałęzie i konary zagrażające otoczeniu. Wykonujemy również cięcia techniczne, których konieczność wynika z wcześniejszych zaniedbań pielęgnacyjnych lub wad powstałych w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych. Powyższe działania są wykonywane w oparciu o szczegółową diagnostykę każdego drzewa i plan działania zakładający zapewnienie bezpieczeństwa w jego otoczeniu, przy jednoczesnym utrzymaniu go w jak najlepszej kondycji.

Szczególnej opieki wymagają drzewa mające status pomników przyrody. Dla tej kategorii przygotowujemy indywidualne, wieloletnie plany ich zachowania i gospodarowania. Należy pamiętać, że do naszych najcenniejszych drzew, żyjących nierzadko kilkaset lat, należy podchodzić z wielką rozwagą, w sposób planowy i długotrwały, tak aby zachować ich funkcje dla kolejnych pokoleń. Na podstawie sporządzonych planów wykonujemy niezbędne prace, m.in. stosując cięcia weteranizujące - imitujące naturalne wyłamania.

Poza powyższymi działaniami, firma ARBORIA wykonuje inne zabiegi pielęgnacyjne poprawiające kondycję drzew. Należą do nich przede wszystkim metody poprawy jakości warunków siedliskowych, takie jak mulczowanie, mikoryzowanie czy rozluźnianie zagęszczonej gleby oraz inne technologie stosowane w dendrologii i arborystyce.

Zabezpieczenia koron drzew

W przypadku obecności konarów lub rozwidleń o wadliwej budowie pomocne mogą być wiązania do drzew. Celem montażu wiązań jest zabezpieczenie pni i konarów drzewa przed niekontrolowanym rozłamaniem i upadkiem. Arboria używa materiałów atestowanych do stosowania na drzewach.

Wybór typu wiązania uzależniamy od wielkości zabezpieczanych części rośliny (sił, jakim ma przeciwdziałać). Stosujemy wiązania odporne na degradację pod wpływem pogody i UV, zapewniając dochowanie prawidłowej ich wytrzymałości w całym okresie eksploatacji. Warto pamiętać, że gwarancja na wiązanie nie zwalnia nas z okresowej kontroli, ponieważ drzewo jest żywym organizmem i podlega zmianom.

Najczęściej stosowane wiązania dynamiczne, zapewniają swobodny ruch konarów, a w przypadku zbliżenia się do granicy ich elastyczności w sposób płynny przejmują obciążenie. Sposób montażu wiązań elastycznych pozwala na przyrost drzewa na grubość bez ryzyka zaciśnięcia się pętli i zaduszenia rośliny.