NADZÓR DENDROLOGICZNY

Zazwyczaj nadzory realizowane są podczas prowadzenia prac budowlanych lub kiedy wykonuje się skomplikowane zabiegi na cennych drzewach.Nadzorujemy i sprawdzamy przebieg cięć i pielęgnacji drzew we wszystkich fazach życia  (młodych, dojrzałych i pomnikowych) w oparciu o najnowszą wiedzę.

Dla młodych drzew tworzymy programy i zapewniamy poprawność wykonania cięć formujących. Podstawowym celem tego typu zabiegów jest uformowanie odpowiedniej korony, tak aby w przyszłości drzewo nie posiadało wad budowy mogących zagrażać otoczeniu. Cięcia formujące eliminują m.in. wielopniowe korony, słabe rozwidlenia, a także zapewniają odpowiednią skrajnię przy drogach, a także ścieżkach pieszych i rowerowych. Stan ten uzyskujemy poprzez systematyczną pielęgnację, w trakcie której usuwamy drobne gałęzie, a rany po nich szybko się goją. Zabiegi te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie i kondycję drzew. Dzięki pielęgnacji drzew młodych unikniemy problemów w przyszłości i zaoszczędzimy na skomplikowanych oraz kosztownych pracach na drzewach dojrzałych.

Pielęgnacja drzew dojrzałych koncentruje się przede wszystkim na cięciach sanitarnych, polegających na usuwaniu chorych i martwych ich części. Usuwaniu podlegają również gałęzie i konary zagrażające otoczeniu. Wykonujemy również cięcia techniczne, których konieczność wynika z wcześniejszych zaniedbań pielęgnacyjnych lub wad powstałych w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych. Powyższe działania są wykonywane w oparciu o szczegółową diagnostykę każdego drzewa i plan działania zakładający zapewnienie bezpieczeństwa w jego otoczeniu, przy jednoczesnym utrzymaniu go w jak najlepszej kondycji.

Szczególnej opieki wymagają drzewa mające status pomników przyrody. Dla tej kategorii przygotowujemy indywidualne, wieloletnie plany ich zachowania i gospodarowania. Należy pamiętać, że do naszych najcenniejszych drzew, żyjących nierzadko kilkaset lat, należy podchodzić z wielką rozwagą, w sposób planowy i długotrwały, tak aby zachować ich funkcje dla kolejnych pokoleń. Na podstawie sporządzonych planów wykonujemy niezbędne prace, m.in. stosując cięcia weteranizujące - imitujące naturalne wyłamania.