NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą inspektorzy i diagności drzew. Jesteśmy zaangażowani w różnorodne działania związane z drzewami. Jesteśmy współtwórcami Instytutu Drzewa. Tworzymy standardy, edukujemy i publikujemy. Jako pierwsi w Polsce, i jedni z pierwszych na świecie, uzyskaliśmy certyfikat VETCert Veteran Tree Expert. Jesteśmy członkami uznanych organizacji branżowych m.in. międzynarodowych grup eksperckich zajmujących się badaniem statyki drzew SAG Baustatik oraz ITEG Independent Tree Expert Group, brytyjskiego towarzystwa arborystycznego Arboricultural Association. Również współtworzymy panel sterujący europejskiej organizacji European Forum on Urban Forestry EFUF. Angażujemy się również w lokalne działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach gdzie uczymy o tym jak funkcjonują drzewa i dlaczego są ważne.

Przebadaliśmy setki drzew, a tysiące zinwentaryzowaliśmy i wykonaliśmy inspekcję, aby tworzyć systemy zarządzania drzewami. Badaliśmy drzewa rosnące w warszawskim Ogrodzie Saskim i na Krakowskim Przedmieściu, w Białowieskim Parku Narodowym, przy Zamku Książ, na wrocławskim zabytkowym osiedlu WUWA, w zabytkowej alei dębowej w Świnoujściu-Karsibór oraz jedne z największych drzew pomnikowych w kraju.

Współpracowaliśmy m.in. z Zarządami Zieleni w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, Ministerstwem Kultury, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz licznymi urzędami gmin i miast, zarządami dróg i spółdzielniami mieszkaniowymi.

POLECANE PUBLIKACJE

               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Innowacyjne metody badania statyki drzew oraz określania bezpieczeństwa w ich otoczeniu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej świadczącej usługi zintegrowanej metody oceny stanu drzew.