Badania statyki drzew

Diagnostyka drzew to jeden z filarów naszej działalności. W zależności od potrzeb dostosowujemy zakres badań. Zazwyczaj oceniamy stabilność drzewa przy użyciu nowoczesnej technologii. Sprawdzamy czy drzewo jest wystarczająco stabilne w gruncie, prześwietlamy pnie i konary przy użyciu tomografu oraz wspinamy się w korony drzew, aby je lepiej ocenić. Wszystko po to, aby ocenić czy drzewo jest bezpieczne, w jakiej jest kondycji zdrowotnej i jakich zabiegów potrzebuje  

W miarę upływu czasu drzewa naturalnie rozwijają cechy, które z naszej perspektywy możemy uznać za wady wpływające na zwiększone zagrożenie upadkiem. Często mają one niewielkie znaczenie dla bezpieczeństwa, jednak niektóre defekty, szczególnie te związane z pniem i korzeniami, mogą spowodować znaczne szkody.

Test obciążeniowy

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do badania stabilności drzew w gruncie - metodą statyczną i dynamiczną.

Test obciążeniowy jest najbardziej zaawansowaną metodyką stosowaną do oceny stabilności drzew. Badanie polega na symulacji obciążenia wiatrem oraz mierzeniu reakcji drzewa na powstałe siły. Badane drzewo reaguje na przykładaną siłę poprzez odkształcenie włókien pnia (ściskanie i rozciąganie) oraz przechylenia bryły korzeniowej, a pomiary są na bieżąco rejestrowane przez czujniki. Zarejestrowane pomiary są poddawane analizie i w efekcie otrzymuje się wynik określający wytrzymałość pnia na złamanie oraz stabilność drzewa w gruncie. Na podstawie zebranych informacji obliczamy współczynniki bezpieczeństwa pnia i korzeni dla warunków huraganowego wiatru (117 km/h). Drzewa o współczynniku bezpieczeństwa większym niż 1,5 są uważane za zdolne do wytrzymania tak ekstremalnych warunków wiatru. Drzewa o współczynniku bezpieczeństwa mniejszym niż 1,5 wymagają dalszych działań ograniczających ryzyko w ich otoczeniu. Metodyka oraz oprogramowanie do analizy danych zostały opracowane na podstawie wieloletnich badań wykonanych na tysiącach drzew.

Prześwietlenie tomografem sonicznym

Gdy występuje podejrzenie rozkładu wewnątrz pnia drzewa lub konaru, ważnym jest, aby określić jego wielkość. Dzięki temu można trafnie ocenić stan drzewa i bezpieczeństwo w jego otoczeniu oraz podjąć odpowiednią decyzję diagnostyczną. W tym celu, niezwykle pomocne jest zastosowanie tomografu sonicznego. Dzięki temu urządzeniu możemy zobaczyć i poddać analizie schemat wnętrza drzewa.

Urządzenie to mierzy czas przebycia fali dźwiękowej pomiędzy czujnikami zamontowanymi na drzewie. Jeśli występuje rozkład lub jego wnętrze jest puste, fala dźwiękowa pokona dłuższą drogę. Oprogramowanie wykorzystane w tomografie analizuje dane i przedstawia wyniki badania w formie kolorowego przekroju drzewa. Dodatkową zaletą tej metody diagnostycznej jest jej nieinwazyjność, dzięki czemu nie uszkadzamy drzewa podczas badania oraz nie ingerujemy w jego system obronny.

W uzasadnionych przypadkach stosujemy również rezystograf w celu weryfikacji wyników tomografu. W szczególnych okolicznościach, w celu uzyskania całkowitej pewności diagnostycznej, możemy zorganizować dodatkowo, specjalistyczny test obciążeniowy drzewa.