O drzewach

Drzewa pełnią trudną do przecenienia rolę wśród wszystkich roślin znajdujących się w otoczeniu człowieka. Od wieków kształtują nasz krajobraz przyrodniczy, będąc podstawą jego tożsamości przestrzennej. W znaczący sposób wpływają na środowisko przyrodnicze i społeczne poprzez swoje oddziaływanie klimatyczne i ekologiczne. Determinują również ład przestrzenny, wzbogacając pozytywne elementy terenu, w którym się znajdują. Wzbogacają też zabytki i przestrzeń architektoniczną, a przede wszystkim wpływają dodatnio na rozwój współczesnej cywilizacji.

Jednak w niektórych przypadkach powstaje konflikt interesów między ludźmi a egzystencją drzew. Wynika on ze sposobu użytkowania otoczenia drzew i z wielorakich potrzeb ludzi. Identyfikacja ograniczeń i zagrożeń w otoczeniu drzew, przy jednoczesnym docenieniu korzyści, jakie nam oferują, pozwala podjąć odpowiednie działania uwzględniające tak potrzeby ludzi, jak również prawidłowy wzrost i rozwój drzew.

Naszą misją jest dbanie o drzewa w otoczeniu człowieka. W trosce o bezpieczeństwo w ich otoczeniu oferujemy specjalistyczne badania drzew, które służą jako pomoc w podjęciu odpowiednich działań związanych z utrzymaniem drzew.

Nasze usługi

Wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje naszym klientom specjalistyczne usługi w zakresie drzew, obejmujące ocenę ich stanu, bezpieczeństwa w ich otoczeniu, inwentaryzacje, zabezpieczenia koron oraz nadzór w procesie inwestycyjnym.

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług w zakresie arborystyki (sztuka, nauka i technologia pracy z drzewami we wszystkich okresach ich życia) zgodnie z aktualną wiedzą i przy wsparciu najnowszych technologii. Zdajemy sobie sprawę, że wymagania klientów wobec drzew, nad którymi sprawują opiekę są zróżnicowane, dlatego do każdego realizowanego przez nas zadania podchodzimy w sposób indywidualny.

drzewo

O nas

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług w zakresie arborystyki (sztuka, nauka i technologia pracy z drzewami we wszystkich okresach ich życia) zgodnie z aktualną wiedzą i przy wsparciu najnowszych technologii. Zdajemy sobie sprawę, że wymagania klientów wobec drzew, nad którymi sprawują opiekę są zróżnicowane, dlatego do każdego realizowanego przez nas zadania podchodzimy w sposób indywidualny.

Jeśli chcesz omówić swoje potrzeby i wymagania skontaktuj się z nami.