Drzewa są ważne. Od ich obecności zależy nasz komfort życia ponieważ drzewa sprzyjają ludziom. Jako największe elementy zielonej infrastruktury pełnią kluczową rolę w środowisku miejskim. Podobnie jak każdy element infrastruktury powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa. Także powinny mieć odpowiednie warunki, aby mogły się dobrze i bezpiecznie rozwijać.

Zajmujemy się diagnozowaniem stanu drzew i pomagamy w zarządzaniu drzewami miejskimi, przydrożnymi i innymi rosnącymi w otoczeniu ludzi.

Oferta

Nasza działalność skupia się na diagnostyce drzew oraz tworzeniu systemów zarządzania drzewami. Specjalizujemy się w ocenie drzew pomnikowych sędziwych i weteranów.

Wdrażamy systemy zarządzania drzewami. Są to kompleksowe usługi, dzięki którym zarządcy terenów otrzymują specjalistyczne oprogramowanie służące do zarządzania drzewami, w tym zlecania prac, tworzenia planów i kosztorysów, dokumentowania stanu drzew. Nasi klienci bezpłatnie otrzymują dostęp do internetowej bazy danych lub specjalistyczne oprogramowanie w wersji desktopowej. Korzystamy z jednych z najlepszych rozwiązań dostępnych w Europie.

Diagnostyka drzew to jeden z filarów naszej działalności. W zależności od potrzeb dostosowujemy zakres badań. Zazwyczaj oceniamy stabilność drzewa przy użyciu nowoczesnej technologii. Sprawdzamy czy drzewo jest wystarczająco stabilne w gruncie, prześwietlamy pnie i konary przy użyciu tomografu oraz wspinamy się w korony drzew, aby je lepiej ocenić. Wszystko po to, aby ocenić czy drzewo jest bezpieczne, w jakiej jest kondycji zdrowotnej  i jakich zabiegów potrzebuje. W ostatnich latach również jesteśmy angażowani do opinii dotyczących uszkadzania i niszczenia drzew.