Test obciążeniowy

Test obciążeniowy jest najbardziej zaawansowaną metodyką stosowaną do oceny stabilności drzew. Badanie polega na symulacji obciążenia wiatrem oraz mierzeniu reakcji drzewa na powstałe siły. Badane drzewo reaguje na przykładaną siłę poprzez odkształcenie włókien pnia (ściskanie i rozciąganie) oraz przechylenia bryły korzeniowej, a pomiary są na bieżąco rejestrowane przez czujniki. Zarejestrowane pomiary są poddawane analizie i w efekcie otrzymuje się wynik określający wytrzymałość pnia na złamanie oraz stabilność drzewa w gruncie. Na podstawie zebranych informacji obliczamy współczynniki bezpieczeństwa pnia i korzeni dla warunków huraganowego wiatru (117 km/h). Drzewa o współczynniku bezpieczeństwa większym niż 1,5 są uważane za zdolne do wytrzymania tak ekstremalnych warunków wiatru. Drzewa o współczynniku bezpieczeństwa mniejszym niż 1,5 wymagają dalszych działań ograniczających ryzyko w ich otoczeniu. Metodyka oraz oprogramowanie do analizy danych zostały opracowane na podstawie wieloletnich badań wykonanych na tysiącach drzew.

Inspekcja korony

W niektórych przypadkach, aby prawidłowo ocenić stan drzewa, konieczne może być wejście na nie w celu wykonania inspekcji korny. Taki sposób badania jest wykonywany tam, gdzie z poziomu gruntu widoczne są duże rany, dziuple, pęknięcia i inne cechy wskazujące na osłabienie. Ma to często miejsce, gdy uszkodzenie jest umiejscowione w miejscu trudnym do oceny z poziomu gruntu lub, gdy jest za daleko na fachowe oględziny. Wejście na drzewo może wykazać, że cecha, która została zauważona z poziomu gruntu, w rzeczywistości wygląda znacznie poważniej. W takich przypadkach, w sposób zdecydowanie lepszy, można dobrać środki minimalizujące zagrożenie spowodowane przez uszkodzoną część drzewa. Tego rodzaju inspekcja wykonywana jest z zastosowaniem arborystycznych technik linowych i przeznaczonego do tego typu wspinaczki sprzętu.