Prześwietlenia drzew

Gdy występuje podejrzenie rozkładu wewnątrz pnia drzewa lub konaru, ważnym jest, aby określić jego wielkość. Dzięki temu można trafnie ocenić stan drzewa i bezpieczeństwo w jego otoczeniu oraz podjąć odpowiednią decyzję diagnostyczną. W tym celu, niezwykle pomocne jest zastosowanie tomografu sonicznego. Dzięki temu urządzeniu możemy zobaczyć i poddać analizie schemat wnętrza drzewa.

Urządzenie to mierzy czas przebycia fali dźwiękowej pomiędzy czujnikami zamontowanymi na drzewie. Jeśli występuje rozkład lub jego wnętrze jest puste, fala dźwiękowa pokona dłuższą drogę. Oprogramowanie wykorzystane w tomografie analizuje dane i przedstawia wyniki badania w formie kolorowego przekroju drzewa. Dodatkową zaletą tej metody diagnostycznej jest jej nieinwazyjność, dzięki czemu nie uszkadzamy drzewa podczas badania oraz nie ingerujemy w jego system obronny.

W szczególnych okolicznościach, w celu uzyskania całkowitej pewności diagnostycznej, możemy zorganizować dodatkowo, specjalistyczny test obciążeniowy drzewa.